1. Riya menyia-nyiakan amal sebagaimana syirik
menyia-nyiakannya.
2. Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang
munafik yg pandai bersilat lidah.
3. Tidak akan tiba hari kiamat sampai penguasa-penguasa tiap umat
ialah orang-orang yg munafik.
4. Sesungguhnya riya adl syirik yg kecil.
5. Seburuk-buruk manusia ialah orang yg mempunyai dua muka
mendatangi kelompok ini dgn wajah yg satu dan mendatangi kelompok
lain dgn wajahnya yang lain.
6. Orang yg riya berciri tiga yakni apabila di hadapan orang dia
giat tapi bila sendirian dia malas dan selalu ingin mendapat pujian
dalam segala urusan.

Sedangkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara
bohong bila berjanji tidak ditepati dan bila diamanati dia
berkhianat. .
7. Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yg pandai
bacaannya. {HR.

Bukhari}
8. Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli. .
9. Bila kamu melihat orang-orang yg sedang memuji-muji dan
menyanjung-nyanjung maka taburkanlah pasir ke wajah-wajah
mereka.

Sumber: 1100 Hadits Terpilih - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema
Insani Press

sumber : file chm hadistweb