Jumlah nama-nama Tuhan yg dikenal dgn istilah asmaul-husna ebanyak sembilan puluh sembilan bisa didapati dari sejumlah Hadis Nabi seperti :Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama

barangsiapa hafal mencakup keseluruhannya dia masuk syurga. - Hadis riwayat Bukhari

Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama barangsiapa memeliharanya dia masuk syurga. – Hadis riwayat Turmudzi dari Abu hurairah

Selain kedua riwayat diatas Ibnu Majah yg juga salah seorang periwayat hadis terkenal telah meriwayatkan jumlah asmaul-husna sampai 114 nama . Begitu juga dgn Imam Thabrani yg meriwayatkan sampai 130 nama sementara al-Qurtubhy menyebutkan hanya sampai 117 nama saja(1). Mengomentari adanya perbedaan dalam jumlah asmaul-husna itu menurut Imam Baihaqi lbh disebabkan adanya campur tangan dari perawi hadist itu sendiri baik berupa pendapat pribadi penambahan ataupun pengurangannya.

Dengan demikian secara global bisa kita katakan bahwa Tuhan memiliki asma-ulhusna yg tidak akan bisa tergenggam dalam suatu cakupan dan tidak terbatas dalam hitungan krn secara alamiah kesemua sifat-Nya telah terbentang didalam tiap bentuk ciptaan-Nya diseluruh semesta raya.

Katakanlah : Jika laut menjadi tinta utk kalimat-kalimat Tuhanku pasti akan habis laut itu sebelum usai kalimat-kalimat Tuhanku meskipun kita datangkan tambahan sebanyak itu juga ! - Qs. 18 al-kahf : 109

Nama-nama Tuhan berfungsi sebagai perantara Tuhan dgn alam ciptaan-Nya agar semua ciptaan-Nya tersebut kenal dgn diri-Nya dan bisa memanggil-Nya jadi dalam hal ini tiap nama-nama-Nya haruslah dipahami sebagai cara Tuhan menjalin hubungan dgn hasil kreasi-Nya .

Didalam salah satu do’anya Nabi Muhammad berkata :

Aku memohon kepada-Mu dgn tiap nama yg Engkau miliki Engkau menamakannya utk diri-Mu atau nama yg telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu atau yg telah Engkau ajarkan kepada seorang diantara makhluk-Mu atau yg Engkau punyai dalam ilmu ghaib disisi-Mu. - Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban

Berikut variasi asma-ul-husna dari versi orang yg meriwayatkannya :

99 Asma-Ul-Husna Menurut Versi Bukhari Turmudzi

 • 1. ar-Rohman Maha Pengasih
 • 2. ar-Rohim Maha Penyayang
 • 3. al-Malik Maha Merajai
 • 4. al-Quddus Maha Suci
 • 5. as-Salam Maha Penyelamat
 • 6. al-Mukmin Maha Mengamankan
 • 7. al-Muhaimin Maha Pembela
 • 8. al-Aziz Maha Mulia
 • 9. al-Jabbar Maha Pemaksa
 • 10. al-Mutakabbir Maha Besar
 • 11. al-Khaliq Maha Pencipta
 • 12. al-Mushawwir Maha Pembentuk
 • 13. al-Ghaffar Maha Pengampun
 • 14. al-Qahir Maha Keras
 • 15. al-Wahhab Maha Pemberi
 • 16. ar-Razzaq Maha Penganugerah
 • 17. al-Fattah Maha Pembuka
 • 18. al-Alim Maha Mengetahui
 • 19. al-Qabidh Maha Memegang
 • 20. al-Basith Maha Menghamparkan
 • 21. al-Khafidh Maha Memudahkan
 • 22. ar-Rafi’ Maha Mengangkat
 • 23. al-Mu’iz Maha Memuliakan
 • 24. al-Muzil Maha Merendahkan
 • 25. as-Sami’ Maha Mendengar
 • 26. al-Bashir Maha Melihat
 • 27. al-Hakam Maha Bijaksana
 • 28. al-Adlu Maha Adil
 • 29. al-Latif Maha Halus
 • 30. al-Khabir Maha Selidik
 • 31. al-Halim Maha Penyantun
 • 32. al-Azhim Maha Agung
 • 33. al-Ghafur Maha Pengampun
 • 34. as-Syakur Maha Mensyukuri
 • 35. al-Aliyya Maha Tinggi
 • 36. al-Kabir Maha Besar
 • 37. al-Hafizh Maha Melindungi
 • 38. al-Muqith Maha Menentukan
 • 39. al-Hasib Maha Memperhitungkan
 • 40. al-Jalil Maha Utama
 • 41. al-Karim Maha Mulia
 • 42. al-Raqib Maha Pengawas
 • 43. al-Mujib Maha Memperkenankan
 • 44. al-Wasi’ Maha Luas
 • 45. al-Hakim Maha Bijaksana
 • 46. al-Wadud Maha Cinta
 • 47. al-Majid Maha Jaya
 • 48. al-Ba’its Maha Pembangkit
 • 49. as-Syahid Maha Menyaksikan
 • 50. al-Haq Maha Hak
 • 51. al-Wakil Maha Mengatasi
 • 52. al-Qawiyyu Maha Kuat
 • 53. al-Matin Maha Teguh
 • 54. al-Waliyyu Maha Setia
 • 55. al-Hamid Maha Terpuji
 • 56. al-Muhshi Maha Menghitung
 • 57. al-Mubdi’u Maha Memulai
 • 58. al-Mu’id Maha Mengembalikan
 • 59. al-Muhyi Maha Menghidupkan
 • 60. al-Mumit Maha Mematikan
 • 61. al-Hayyu Maha Hidup
 • 62. al-Qayyim Maha Tegak
 • 63. al-Wajid Maha Mengadakan
 • 64. al-Maajid Maha Mulia
 • 65. al-Wahid Maha Esa
 • 66. al-Ahad Maha Esa
 • 67. as-Shamad Maha Pergantungan
 • 68. al-Qadir Maha Kuasa
 • 69. al-Muqtadir Maha Pemberi Kuasa
 • 70. al-Muqaddim Maha Mendahulukan
 • 71. al-Muakhir Maha Mengakhirkan
 • 72. al-Awwal Maha Permulaan
 • 73. al-Akhir Maha Kemudian
 • 74. az-Zhahir Maha Zhahir
 • 75. al-Bathin Maha Bathin
 • 76. al-Wali Maha Melindungi
 • 77. al-Muta’alli Maha Meninggikan
 • 78. al-Barr Maha Penyantun
 • 79. at-Tawwabu Maha Penerima Tobat
 • 80. al-Muna’am Maha Pemberi ni’mat
 • 81. al-Muntiqam Maha Pembela
 • 82. al-Afuwwu Maha Pemaaf
 • 83. ar-Ra’uf Maha Belas Kasih
 • 84. Malikul-Muluk Maha Raja di raja
 • 85. Zul Jalali Wal Ikram Maha Luhur dan Mulia
 • 86. al-Muqsith Maha Menimbang
 • 87. al-Jami’ Maha Mengumpulkan
 • 88. al-Ghani Maha Kaya
 • 89. al-Mughni Maha Mengkayakan
 • 90. al-Mani Maha Menghalangi
 • 91. ad-Dharr Maha Memudharatkan
 • 92. an-Nafi’ Maha Pemaaf
 • 93. an-Nur Maha Cahaya
 • 94. al-Hadi Maha Menunjuki
 • 95. al-Badi Maha Pencipta yg baru
 • 96. al-Baqi Maha Kekal
 • 97. al-Warits Maha Pewaris
 • 98. ar-Rasyid Maha Cendikiawan
 • 99. as-Shabur Maha Penyabar

Nama-Nama Tambahan Dan Urutan Asma-Ul-Husna Menurut Versi Thabrani

 • 1. ar-Raab Maha Memelihara
 • 2. al-Ilah ilahi
 • 3. al-Hanan Maha Kasih
 • 4. al-Manan Maha Pemberi Anugerah
 • 5. al-Bari’ Maha Menjadikan
 • 6. al-Qaimul Fard Maha Berdiri Sendiri
 • 7. al-Qadir Maha Menentukan
 • 8. al-Farad Maha Sendiri
 • 9. al-Mughits Maha Membantu
 • 10. ad-Da’im Maha Kekal
 • 11. al-Hamid Maha Terpuji
 • 12. al-Jamil Maha Indah
 • 13. as-Shadiq Maha Benar
 • 14. al-Muwalli Maha Memimpin
 • 15. an-Nashir Maha Penolong
 • 16. al-Qadim Maha Dahulu
 • 17. al-Witru Maha Esa
 • 18. al-Fathir Maha Pencipta
 • 19. al-Allam Maha Mengetahui
 • 20. al-Malik Maha Raja
 • 21. al-Ikram Maha Mulia
 • 22. al-Mudabbir Maha Mengatur
 • 23. al-Maalik Maha Memiliki
 • 24. as-Syakur Maha Mensyukuri
 • 25. ar-Rafi’ Maha Tinggi
 • 26. Zul Thawil Maha Mempunyai Kekuasaan
 • 27. Zul Ma’arij Maha Mempunyai Jenjang/ tahapan
 • 28. Zul Fadhlil Khalaq Maha Mempunyai Kelebihan Makhluk
 • 29. al-Mun’im Maha Pemberi Nikmat
 • 30. al-Mutafadhal Maha Utama
 • 31. as-Sari’ Maha Cepat

Nama-Nama Tambahan Asma-Ul-Husna Menurut Versi Ibnu Hazmi

 • 1. al-Khafi Maha Tersembunyi
 • 2. al-Ghallab Maha Menang
 • 3. al-Musta’an Maha Penolong

Nama-Nama Tambahan Dan Urutan Asma-Ul-Husna Menurut Versi Ibnu Majah Dari Al-Araj

 • 1. al-Bari’ Maha Pemelihara
 • 2. al-Rasyid Maha Cendikiawan
 • 3. al-Burhan Maha Pembukti
 • 4. as-Syadid Maha Keras
 • 5. al-Waqi Maha Pemelihara
 • 6. al-Qaim Maha Berdidi
 • 7. al-Hafiz Maha Menjaga
 • 8. an-Nazhir Maha Melihat
 • 9. as-Sami’ Maha Mendengar
 • 10. al-Mu’thi Maha Pemberi
 • 11. al-Abad Maha Abadi
 • 12. al-Munir Maha Menerangi
 • 13. at-Taam Maha Sempurna
 • 14. al-Qadim Maha Kekal
 • 15. al-Witru Maha Esa

Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin abdul wahhab Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Islam Terj. Drs. Dja’far Soedjarwo Penerbit Al Ikhlas Surabaya hal. 845.

Sumber : file chm kajian islam