1. Paling dekat dengan aku kedudukannya pada had kiamat adl orang yg paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yg paling baik terhadap keluarganya.
2. Tidak ada sesuatu yg lbh berat dalam timbangan dari akhlak yg baik.
3. Ummu Salamah isteri Nabi Saw bertanya Ya Rasulullah seorang wanita dari kami ada yg kawin dua tiga dan empat kali lalu dia wafat dan masuk surga bersama suami-suaminya juga. Siapakah kelak yg akan menjadi suaminya di surga? Nabi Saw menjawab Dia disuruh memilih dan yg dia pilih adl yg paling baik akhlaknya dgn berkata Ya Robbku orang ini ketika dalam negeri dunia paling baik akhlaknya terhadapku. Kawinkanlah aku dgn dia. Wahai Ummu Salamah akhlak yg baik membawa kebaikan utk kehidupan dunia dan akhirat.
4. Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dgn hartamu tetapi dgn wajah yg menarik dan dgn akhlak yg baik. {HR. Abu Ya’la dan Al-Baihaqi}
5. Kebajikan itu ialah akhlak yg baik dan dosa itu ialah sesuatu yg merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain.
6. Ya Rasulullah terangkan tentang Islam dan aku tidak perlu lagi bertanya-tanya kepada orang lain. Nabi Saw menjawab Katakan: ‘Aku beriman kepada Allah lalu bersikaplah lurus ‘.
7. Jauhilah segala yg haram niscaya kamu menjadi orang yg paling beribadah.

Relalah dgn pembagian Allah kepadamu niscaya kamu menjadi orang paling kaya. Berperilakulah yg baik kepada tetanggamu niscaya kamu termasuk orang mukmin. Cintailah orang lain pada hal-hal yg kamu cintai bagi dirimu sendiri niscaya kamu tergolong muslim dan janganlah terlalu banyak tertawa.

Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. {HR. Ahmad dan Tirmidzi}
8. Di antara akhlak seorang mukmin adl berbicara dgn baik bila mendengarkan pembicaraan tekun bila berjumpa orang dia menyambut dgn wajah ceria dan bila berjanji ditepati.
9. Tidak ada kemelaratan yg lbh parah dari kebodohan dan tidak ada harta yg lbh bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lbh terisolir dari ujub dan tidak ada tolong-menolong yg lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan dan tidak ada kedudukan yg lbh tinggi dari akhlak yang luhur. Tidak ada wara’ yg lbh baik dari menjaga diri {memelihara harga dan kehormatan diri} dan tidak ada ibadah yg lbh mengesankan dari tafakur serta tidak ada iman yg lbh sempurna dari sifat malu dan sabar.

10. Menghemat dalam nafkah separo pendapatan dan mengasihi serta menyayangi orang lain adl separo akal sedangkan bertanya dgn baik adl separo ilmu.

11. Kemuliaan orang adl agamanya harga dirinya adl akalnya sedangkan ketinggian kedudukannya adl akhlaknya. {HR. Ahmad dan Al Hakim} 1
2. Kebijaksanaan adl tongkat yg hilang bagi seorang mukmin. Dia harus mengambilnya dari siapa saja yg didengarnya tidak peduli dari sumber mana datangnya.

1
3. Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi lakukanlah apa yg kamu kehendaki.

1
4. Tidak ada sesuatu yg ditelan seorang hamba yg lbh afdhol di sisi Allah daripada menelan amarah yg ditelannya krn keridhoan Allah Ta’ala.

1
5. Seorang sahabat berkata kepada Nabi Saw Ya Rasulullah berpesanlah kepadaku. Nabi Saw berpesan Jangan suka marah . Sahabat itu bertanya berulang-ulang dan Nabi Saw tetap berulang kali berpesan Jangan suka marah.

1
6. Barangsiapa banyak diam maka dia akan selamat.

1
7. Hati-hatilah terhadap prasangka. Sesungguhnya prasangka adl omongan paling dusta.

1
8. Bukan akhlak seorang mukmin berbicara dgn lidah yg tidak sesuai kandungan hatinya. Ketenangan adl dari Allah dan tergesa-gesa adl dari setan.

1
9. Seorang yg baik keislamannya ialah yg meninggalkan apa-apa yg tidak berkepentingan dengannya.

20. Dekatkan dirimu kepada-Ku dgn mendekatkan dirimu kepada kaum lemah dan berbuatlah ihsan kepada mereka. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertolongan krn dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. {HR.

Muslim} 21. Sesungguhnya aku diutus utk menyempurnakan akhlak yg mulia. {HR. Al Bazzaar} 2
2. Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya semuslim maka Allah akan mengangkat derajatnya dan barangsiapa mengangkat diri terhadapnya maka Allah akan merendahkannya.

2
3. Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berprilaku rendah hati agar tidak ada orang yg menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain.

2
5. Sifat malu adl dari iman dan keimanan itu di surga sedangkan perkataan busuk adl kebengisan tabi’at dan kebengisan tabi’at di neraka. {HR. Bukhari dan Tirmidzi} 2
6. Sesungguhnya cemburu dari keimanan.

2
7. Kebajikan ialah akhlak yg baik dan dosa ialah sesuatu yg mengganjal dalam dadamu dan kamu tidak suka bila diketahui orang lain.

2
8. Mintalah fatwa kepada hati dan jiwamu. Kebajikan ialah apa yg menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya sedangkan dosa ialah apa yang merisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu.

2
4. Orang yg membawa sendiri barang dagangannya maka dia terbebas dari kesombongan.

Sumber: 1100 Hadits Terpilih - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

sumber : file chm hadistweb