Berita Islami Masa Kini


Sifat dan Ciri-ciri Faham Khawarij

Muhammad Abdul Hakim Hamid
Pada kesempatan kali ini kami angkat masalah Sifat-sifat Khawarij , yang dinukil dari kitab Zhahirah al-Ghuluw fi ad-Dien fi al-’Ashri al-Hadits, hal 99-104, oleh Muhammad Abdul Hakim Hamid cet. I, th. 1991, Daarul Manar al-Haditsah, dterjemahkan Aboe Hawari, dan dimuat di Majalah As-Sunnah edisi 14/II/1416-1995. Khawarij mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat yang […]

Detail... Sifat dan Ciri-ciri Faham Khawarij

Tentang Para Perupa Makhluk Bernyawa Tauhid

Tentang Para Perupa Makhluk Bernyawa Tauhid ketegori Tauhid. Tentang Para Perupa Makhluk Bernyawa
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:
“Allah Ta’ala berfirman: “Dan tiada yang bertindak lebih dzalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaan-Ku. Maka cobalah mereka mencipta seekor semut kecil, atau […]

Detail... Tentang Para Perupa Makhluk Bernyawa Tauhid

Tauhid; Hakekat Dan Kedudukannya Tauhid

Tauhid; Hakekat Dan Kedudukannya Tauhid ketegori Tauhid. Tauhid; Hakekat Dan Kedudukannya
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
Firman Allah Ta’ala:
Aku menciptakan jin dan manusia, tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada-Ku. .
Ibadah ialah penghambaan diri kepada Allah Ta’ala dengan mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan inilah […]

Detail... Tauhid; Hakekat Dan Kedudukannya Tauhid

Tauhid Dan Tawakal Masalah Hati

Tauhid Dan Tawakal Masalah Hati ketegori Masalah Hati . Tauhid Dan Tawakal
Ibnu Qudamah
Halaman empat dari empat tulisan
TINDAKAN ORANG-ORANG YANG BERTAWAKAL
Gambaran ketiga:
Mencari sebab langsung untuk menyingkirkan mudharat. Bukan termasuk syarat tawakal jika meninggalkan sebab-sebab yang dapat menyingkirkan mudharat. Misalnya, tidak boleh tidur di sarang binatang buas, di tempat aliran air, di bawah tembok yang akan […]

Detail... Tauhid Dan Tawakal Masalah Hati

Rujuk Konsultasi Keluarga

Rujuk Konsultasi Keluarga ketegori Konsultasi Keluarga. Assalammu’alaikum wr. wb.
Ibu Anita, saya pria berumur 30 tahun. Belum lama ini saya mengalami peristiwa yang mengguncang hidup saya. Saya mengalami perceraian setelah menikah selama 3 tahun, dan sudah memiliki putra berumur hampir 2 tahun. Mantan istri saya berumur 30 tahun. Selama pernikahan, rumah tangga saya selalu diwarnai pertikaian. […]

Detail... Rujuk Konsultasi Keluarga

older posts newer posts